Cennik

Zajęcia grupowe:

 

20 zł/os. – pojedyncze zajęcia na kursach tańca

 

60 zł/os. – 4 wejścia na zajęcia taneczne / 60 min. / opłata za miesiąc/ karnet

90 zł/os. – 4 wejścia na zajęcia taneczne / 90 min. / opłata za miesiąc / karnet

70 zł/os. – 4 wejścia na zajęcia taneczne tanga argentyńskiego / 60 min. / opłata za miesiąc / karnet

 

 

 

80 zł*/od pary  - lekcja indywidualna / 60 min. /przedpłata 40 zł**

120 zł*/od pary - lekcja indywidualna / 90 min. /przedpłata 60zł**

 

*przy jednorazowej opłacie za 5 zajęć otrzymają Państwo rabat w wysokości 5%, przy 10 zajęciach rabat wynosi 10%

Karnet jest ważny 4 tygodnie od momentu wykupienia. Opłacone zajęcia nie przepadają, w razie nieobecności można je odrobić w inny dzień, w innej grupie, w terminie nie przekraczającym ważności karnetu.

 

** za każde zajęcia indywidualne obowiązuje przedpłata. Powinna być ona uiszczona najpóźniej 4 dni robocze przed terminem planowanych zajęć. W przeciwnym wypadku termin zostaje zwolniony, w przypadku nie zjawienia się na zajęciach przedpłata nie podlega zwrotowi. Przekładanie zajęć na ostatnią chwilę (na 48 godz. przed planowanym terminem) również skutkuje utratą przedpłaty.

Pozostałe 40 zł uiszczane jest po skończonych zajęciach.

Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy lub osobiście w siedzibie Luna Dance Studio.

 

Nr rachunku bankowego - ING Bank Śląski 57 1050 1748 1000 0092 1521 2839 

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko oraz datę zarezerwowanego terminu.